Get Adobe Flash player

Magazin Poezika


On-lajn magazin o savremenom stvaralaštvu.

Magazin Poezika je onlajn platforma koja se bavi savremenim stvaralaštvom u regionu. Projekat je nastao kao nadogradnja već afirmisanog festivala Poezika, sa vizijom da pomogne promociju i vrednovanje savremenog autorskog izraza, putem kontinuiranog stvaranja novog medijskog prostora za prikazivanje stvaralačkih sadržaja.

Internet adresa magazina: http://magazin.poezika.com